Metryczka


wyżej niżej

Copyright: Nie bądź piratem!

 • Ostrzeżenie: Zawartość serwisu chroniona jest przez prawo autorskie i umowy międzynarodowe. Nieautoryzowane kopiowanie lub dystrybucja całości lub jego części grozi odpowiedzialnością karną i będzie ścigana sądownie z całą surowością prawa.

 • Copyright
  wyżej niżej

  Autorzy

  Strony www:

  zbudował Marcin Helwig
  korzystając z własnego przewodnika pt. "Po Ziemi Brzeskiej szosą, szlakiem i bezdrożem" Brzeg 1998r.
  Uwagi dotyczące stron należy kierować na adres e-mail: admin@poziemibrzeskiej.strefa.pl.

  Zdjęcia wykonali:

 • Roman Baran,
 • Jan Janota,
 • Andrzej Staśkiewicz,
 • autor.

 • wyżej niżej

  Bibliografia 1

  Do przygotowania przewodnika książkowego wykorzystano:
 • „Katalog Zabytków Sztuki w Polsce”, tom VII woj. opolskie, powiat Brzeg
 • Jan Przała – monografia „ Ziemia Brzeska”, Opole 1963
 • Jan Majewski – cykl artykułów pt. „Moje turystyczne ścieżki” w Gazecie Brzeskiej
 • Eugeniusz Kuźniewski – „Ochrona przyrody na Śląsku Opolskim”, Instytut Śląski , Opole 1996
 • Jan Kubok – „Walory przyrody i krajobrazu miast i gmin woj. opolskiego”, Instytut Śląski, Opole 1996
 • „Informacje Turystyczno Krajoznawcze”, ZW PTTK w Opolu, 1985 - 1988
 • Zbigniew Seńczuk –„Miasto Brzeg” - Przewodnik PTTK Brzeg 1971
 • Aleksander Leśniczak – Elaborat urządzania lasu, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu
 • Mapa „Principatus Silesiae Bregensis...”, Norimbergae, 1736 z atlasu pt. „Mapy Górnego Śląska”, Woj. Biblioteka Publiczna, Opole 1995
 • Mapa „Ravensteins Bürokarte Nr 41: Regierungsbezirke Oppeln und Troppau. Frankfurt-Main 1940
 • E.Günther – notatki z okresu międzywojennego z archiwum Działu Archeologicznego Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
 • J.Kuźmierczy, K.Macewicz, S.Wuszkan – „Studia i materiały do osadnictwa Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej”, Opole 1977
 • Piotr Kubów – Brzeg doby feudalnej w świetle badań archeologicznych...”, Szkice Brzeskie 1, Opole 1981
 • Tłumaczenie napisów i pochodzenia krzyży pokutnych, napisu na kamieniu w Brzezinie  oraz dane o wszystkich pomnikach Jana Nepomucena pochodzą z biuletynu „Bractwa Krzyżowców" – Klubu Badaczy i Miłośników Krzyży Pokutnych i Rzeźb Przydrożnych, zeszyt nr 36, z października 1997r.
 • Wyjaśnienie napisu na pomniku lotników pod Gacią pochodzi z artykułu Przemysława Pawłowicza, „Kurier Brzeski” nr 46/95.
 • Opisy polichromii, to przedruki z broszury Tadeusza Jurka pt. „Szlak polichromii brzeskich” wyd. WCIT Opole.
 • Schematy wykonano na podkładzie map udostępnionych przez Biuro Urządzania Lasu w Brzegu za zgodą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach
 •  

 • Bogactwo tego przewodnika zawdzięczamy także pracy krajoznawców PTTK: Tadeusza Jurka, Jana Majewskiego, Piotra Neymana, Stanisława Stefaniuka – kierującego malowaniem szlaków pieszych, Andrzeja Scheera z Bractwa Krzyżowców ze Świdnicy, a także: Stanisława Borkowskiego z Oleśnicy Małej, Piotra Kubowa z Muzeum Piastów Śl.
 • Szczególne podziękowania za cenne uwagi i korektę składam Tadeuszowi Jurkowi, Janu Janocie, Stanisławowi Stefaniukowi.

 • wyżej niżej

  Bibliografia 2

  Do uzupełnień ponadto wykorzystano:
 • Alicja Galas, Artur Galas. „Dzieje Śląska w datach”. Wrocław 2001
 • Rafał Czerner. „ Ratusz w Brzegu”. Wrocław 1994.
 • Dariusz Zięba. „ Skorogoszcz – zarys dziejów”. Opole 1998.
 • „Piastowie brzescy i ich epoka”. Opole 1973.
 • „Szkice brzeskie 1”Opole 1981
 • „Szkice brzeskie 2”
 • Mapa topograficzna (bez tytułu) 1:25 000 z 1930 r.

 • wyżej

  Aktualność zdjęć

  Większość zdjęć na tej płycie została wykonana przez autora w latach 2001 - 2002. Zdjęcia te można rozpoznać po nazwie pliku, który zawiera skrót "img_" oraz liczbę. Dla celów dokumentalnych podaję przedziały czasowe ich powstania, które można rozpoznać po liczbie:
  0055 - 0082 - przedwiośnie 2001
  0083 - 0169 - wiosna 2001
  0260 - 0284 - początek maja 2001
  0293 - 0662 - maj 2001
  0663 - 0862 - sierpień 2001
  0895 - 0951 - wrzesień 2001
  1284 - 1359 - luty 2002
  1402 - 1525 - marzec 2002
  1526 - 1610 - kwiecień 2002
  1611 - 1707 - maj 2002
  1708 - 1851 - czerwiec 2002
  1852 - 2085 - lipiec-sierpień 2002
  2150 - 2384 - październik 2002
  2442 - 2521 - listopad - grudzień 2002
  2633 - 2677 - styczeń - luty 2003

  Starsze fotografie zostały opatrzone datą wykonania, najczęściej pojawiającą się po wskazaniu ich myszką. Wśród nich większość pochodzi z wydania książkowego, te wykonane zostały przed rokiem 1998.