<<<<<< Przejdź do strony głównej serwisu

Nowości

Jest to ósme wydanie przewodnika na CD
wersja robocza z czerwca 2008 r.
numer 8.6.14.4.8.40
Aktualność: lato 2007 r.


Zasięg przewodnika:
- obszary opisane szczegółowo
- obszary opisane bez zdjęć
- obszary opisane pobieżnie


Nowości wersji 2:

 • Opis zabytków Grodkowa
 • Dokładniejszy opis Skorogoszczy
 • Dokładny opis ratusza w Brzegu
 • Wykaz miejscowości, które zmieniły nazwy w 1947 roku.
 • Opis Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
 • Opis ścieżki dydaktycznej w rezerwacie „Lubsza”
 • Zdjęcia z Łukowic, Przylesia, Lasu Ryczyńskiego, Bierzowa, Brzeziny, Czeskiej Wsi, Jankowic, Kantorowic, Kruszyny, Lewina, Pępic, Zwanowic, Kościerzyc, Kurzni, Lewandówki, Starych Kolni, Kolna, Stobrawy i kalwarii koło Oleśnicy.
 • Mapa przeglądowa w dużej, czytelnej rozdzielczości.
 • Nowości wersji 3:

 • Opis układu obronnego Brzegu
 • Opis lasu Kokorycz
 • Opis Lasu Lubszańskiego
 • Galerie zdjęć z Lasu Lubszańskiego, z Lubicza, Michałowa, lasu Kokorycz, Huldahof.
 • Kamienne słupki w lesie
 • Stobrawski Park Krajobrazowy
 • Opis szlaku niebieskiego
 • Opis szlaku zielonego
 • Opis dłuższej ścieżki dydaktycznej
 • Rozdziały w Historii: Świat zagioniony oraz Legendy.
 • Trzy słowniczki historyczne z indeksami nazw.
 • Opis najważniejszych zabytków Grodkowa i osobno opis układu obronnego
 • Opis Lasu Lubszańskiego mapkami
 • Opis Czepielowic
 • Opis Lubicza
 • Schematy z atrakcjami przyrodniczymi
 • Wykaz pomników przyrody o pomniki w Brzegu
 • Fotografie Odry, Grodkowa, Brzegu, Śmiechowic
 • Nowości wersji 4:

 • Schamat działania śluzy
 • Mapa sieci rzecznej Ziemi Brzeskiej w dziale Wody
 • Uzupełniono informację o pomniku w Rogalicach.
 • Uzupełniono wiadomości o Grodkowie.
 • Nowości wersji 5:

 • Zmiany kosmetyczne na wszystkich stronach, a na pierwszej interaktywna mapka z typowymi widoczkami naszego powiatu.
 • Rozbudowano dział historii o trzy podrozdziały:
 • 1. pt. „Świat zaginiony”, w nim:
  Historia grodziska Kellerberg, Stary most na kanale
 • 2. pt. „Legendy”, w nich hstoria wzgórza w Myśliborzycach oraz „O rycerzu na granicy biskupiej”.
 • 3. pt. Kamienie skrywające przeszłość, a w nim o słupach granicznych księstwa biskupiego.
 • Uzupełniono historię Wału Śluzowego w Brzegu rycinkami.
 • Dodano opisy wsi na Ziemi Grodkowskiej: Wójtowice, Jędrzejów, Gałążczyce, Mikołajowa, Wierzbno, Strzegów, Bogdanów, Jaszów, Żarów, Kobiela, Starowice, Lubcz, Wojsław, Kolnica, Gierów, Rogów, Gucin oraz Wójcice, Bielice.
 • Uzupełniono opis Bąkowa o pomnik z I wojny
 • Wyjaśniono pojęcie „Droga przez Powiat”.
 • Dodano opis zapomnianego Borka (Marianowic) na Ziemi Brzeskiej
 • Dodano zdjęcia i opis ciekawego mostu autostrady nad Nysą
 • Poprawiono i uaktualniono schematy z granicami obszarów chronionego krajobrazu w rozdziale Przyroda.
 • Jest mapka całego powiatu z podziałami fizyczno-geograficznymi.
 • Powstały obszerne i poprawione indeksy: nazw niemieckich z 1933 roku, historyczny słowniczek nazw średniowiecznych miejscowości z XVIII, XX i XXI wieku, oraz polsko-niemiecki słowniczek nazw terenowych.
 • Uzupełniono odnośniki do stron internetowych.
 • Uzupełniono rozdział o kolei datami otwarcia wszystkich odcinków.
 • Rozdział o wodach uzupełniono informacjami o powierzchni stawów.
 • Opisano brzeski Las Miejski oraz las koło bunkierków łącznie z hipotezami o strzelnicy Kruppa.
 • Do wszystkich miejscowości dodano kody, odpowiadające kwadratom na papierowej mapie „Powiat brzeski”.
 • Opisane są już wszystkie szlaki powiatu.
 • Zamieszczono kolorową "Mapę szos, szlaków i bezdroży" w trzech rozdzielczościach.

 • Nowości wersji 6:

 • Pojawił się nowy rozdział z artykułami publikowanymi w Nowej Trybunie Opolskiej, w sumie 52 odcinki.
 • Są już opisy: Mikolina, Dębiny, Gnojnej, Wischau, Jeszkotli.
 • Uzupełniono fotografiami: opisy Gałążczyc, Mikołajowa, Kopic, Jędrzejowa, Sulisławia, Kantorowic, Bogdanowa, Jaszowa, Przeczowa, Grodkowa, znad wody w Lewinie, Ptakowicach, Złotych Piasków, spis rzek, w tym kilka nowych zdjęć Odry, fotki ze śluzowania statków, oraz z rezerwatów Dębina i Kokorycz.

 • Nowości wersji 7:

 • Przede wszystkim pojawiły się opisy wszystkich sołectw za Nysą
 • Uzupełniono opisy i fotografie: Skorogoszczy, Buszyc, Oleśnicy Małej.
 • Uzupełniono opis Kopic i Jędrzejowa o historię rodzin hrabiowskich
 • Pojawiły się opisy na Ziemi Grodkowskiej: Leśnicy, Orlikowa, Podlesia, Więcmierzyc, Zielonkowic, Nowej Wsi Małej, tym samym osiągając 98 % terenu powiatu.
 • Nowości wersji 8

 • Pojawił się opis Zielonego Dworu
 • Rozszerzono opis nazewnictwa miejscowości po II wojnie światowej
 • Pojawi się... przebieg szlaku Via Regia
 • Pojawi się... system odnośników do map w internecie
 • W dziale Historia pojawi się zbiór legend...
 • Nowości z ostatnich dni

 • XI 2012 - Nowa mapka poglądowa w mapkach
 • XI 2012 - Opis Droitzdorf i poprawki w Starym Grodkowie
 • XI 2012 - Wzmianka o lotnisku w Polanie
 • XI 2012 - Uzupełnienie ilustracjami opisu Brzeziny i Zielęcic
 • XI 2012 - Rozbudowa opisu Lubszy
 • XII 2012 - Uzupełnienie opisu Kopania i Błażejowic
 • XII 2012 - Powstał obszerny artykuł o nazewnictwie po II wojnie oraz o ostatnich zmianach nazw miejscowych.
 • XII 2012 - Powstał rozdział o kolonizacji fryderycjańskiej.
 • XII 2012 - Uzupełniono historię Śmiechowic, Kopania.
 • I 2013 - Uzupełniono historię nazw w opisie większości miejscowości Ziemi Grodkowskiej i terenów Za Nysą.
 • I 2013 - Powstała strona Poligon artyleryjski - gromadząca wszystkie informacje o dawnej strzelnicy Kruppa w jednym miejscu.
 • XI 2015 - Drobne uzupełnienia w opisie Zawady.
 • XII 2016 - Etymologia nazwy Babi Loch
 • 1

  Tekstowy spis zawartości serwisu

  Start

  Opisy ogólne

  ABC... miejscowości